Studieliv

Indhold
Som følge af den påvirkning, som vi gennem vore massemedier dagligt udsættes for, ankommer ingen til faget engelsk uden en vis viden og sprogkundskaber. Sidefagt i engelsk rummer, som det fremgår af nedenstående disciplinfordeling, en videnskabeligt baseret indføring i studiets tre hovedområder: 

  • det sproglige 
  • det litterære 
  • det historisk/kulturelle.

Fag
Under det sproglige hovedområde hører følgende fag: 

Grammatisk Diagnostik

Engelsk Sprogbeskrivelse og analyse

Mundtlig sprogfærdighed

Alle udvikler på hver deres vis de studerendes sproglige kunnen og viden.

I de litterære discipliner fokuseres der på de engelsktalende landes litteratur med hovedvægt på britiske og amerikanske litterære traditioner og særkender.

Litteraturanalyse (5 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)  

Endelig er der de samfundsfaglige discipliner, som behandler de engelsktalende landes historie og samfund.

Den engelsksprogede verdens historiske rødder (5 ECTS) 

 Sidefaget har også et valgfag på 5 ECTS.

Sidefaget på Kandidatdelen
Sidefag på 50 ECTS (kandidatniveau) består af følgende fag:

Konstituerende fag 40 ECTS 

Valgfag (kursusfag) 10 ECTS