Introduktion til uddannelsen

Formålet med sidefaget i Engelsk er at indføre dig i så væsentlige dele af et fuldt Engelskstudium på både BA- og KA-niveau, at du bliver i stand til at varetage erhvervsfunktioner, som kræver indgående kendskab til det engelske sprog såvel som til de engelsksprogede områders litteratur, historie og kultur. Det kan være i det private erhvervsliv, men især i offentligt regi, primært som underviser på et gymnasiaum.  

 

På sidefaget i engelsk  får du mulighed for at specialisere din viden inden for forskellige discipliner, så din uddannelse bliver skræddersyet til netop dine ønsker og behov.


På sidefaget udbygges dit grundlæggende kendskab til engelsk, både skriftligt og mundtligt. Du lærer at sætte dig ind i og formidle komplicerede problemstillinger inden for især britisk og amerikansk kultur, sprog, litteratur og samfundsforhold, med udblik til såvel resten af den engelsksprogede verdens kulturer (såsom Sydafrika, Canada og Australien) som til engelsk som vor tids internationale sprog.

  

Sidefaget er tilrettelagt med henblik på at indgå i en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område eller ved andre hovedområder ved universitetet eller andre videregående uddannelsesinstitutioner.


NB! Hvis du har centralt fag inden for biologi, matematik, datalogi, fysik, idræt, kemi eller samfundsfag og har valgt eller tænker på at vælge engelsk som tilvalg, skal du være opmærksom på, at tilvalget på kandidatuddannelsen vil blive udvidet med 30 ECTS. Dette medfører, at din kandidatuddannelse bliver på i alt 2½ år (150 ECTS).

Studietidsforlængelsen på 30 ECTS er SU-berettiget.

Bachelorstuderende i Amerikanske Studier kan ikke vælge Engelsk som tilvalg.