Skip to main content

Studieliv

På uddannelsen lærer du at analysere et bredt felt inden for design (bl.a. produktdesign, møbler, indretning, mode og grafisk design), og du vil på denne baggrund kunne formidle designs kulturelle betydninger.

Uddannelsen giver en vifte af humanistiske metoder og færdigheder til at følge design fra produktion over markedsføring til forbrug.

Du får analytiske redskaber til at beskrive forskellige typer af designobjekter og deres ’livscyklus’ i det kulturelle kredsløb mellem idéfase, produktion, forbrug, repræsentation og identitetsskabelse.

Du vil få et grundlæggende kendskab til historien og teorierne om moderne designkultur, hvilket vil give en forståelse for forskellige designbegreber og muliggøre en kritisk refleksion over de værdier, der tillægges design.

Du vil dermed udvikle forståelse for formgivningens historiske, sociale, symbolske, æstetiske og økonomiske betydning og værdi i dagligdagens materialkultur.

Tilvalget er samlæst med bacheloruddannelserne i Designkultur og Designkultur og økonomi, og du vil blive del af et stærkt fagligt studiemiljø inden for design.

Uddannelsen giver redskaber til at løse opgaver i både erhvervslivet, medier og kulturinstitutioner.