Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Du har mulighed for at tage sidefaget i Datalogi på både bachelor- og kandidatniveau. Du kan også nøjes med at tage den første del af sidefaget, som kun ligger på bacheloruddannelsen.

Hvis du tager sidefaget med henblik på at opnå undervisningskompetence i Datalogi på gymnasialt niveau, skal du tage både bachelor- og kandidatdelen af sidefaget.

Den konkrete opbygning af sidefaget afhænger af dit centrale fag.

Bachelorsidefag

Bachelorsidefaget i Datalogi udgør 45 ECTS.

Kandidatsidefag

Kandidatsidefaget i Datalogi udgør 45 ECTS, hvis du har et naturvidenskabeligt centralfag eller centralfag i Idræt og sundhed. Hvis du har et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt centralfag, udgør kandidatsidefaget i Datalogi 75 ECTS, og du vil dermed få en studietidsforlængelse på 30 ECTS, svarende til ét semester. Denne studietidsforlængelse er SU-berettiget.

Hvis du er studerende på et andet universitet

Hvis du er studerende på et andet universitet og ønsker at følge sidefaget i Datalogi på SDU, skal du kontakte de naturvidenskabelige studievejledere.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 04.02.2021