Skip to main content

Studieliv

Sidefag i dansk omfatter studier af udtryksformer inden for både de skønlitterære genrer og verbalsproglige og visuelle udtryk hentet fra vores hverdag og massemedier.

Disse forskellige udtryksformer studeres som kulturelle udtryk i nær tilknytning til livs- og bevidsthedsformer, idet teksternes sproglige, æstetiske og historiske særpræg undersøges.

Under tilegnelsen af fagets vidensområder bliver der lagt vægt på indlæring af metode samt færdigheder i at overskue et stof, bearbejde det analytisk og i at formidle det mundtligt og skriftligt.

Fag på BA-delen:

Historisk læsning 1 og 2(10 ECTS )

Sproglig metode og analyse 1 og 2 (10 ECTS) 

Litterær metode og analyse 1 og 2 (15 ECTS)

Sprog og kommunikation 1(10 ECTS) 

Fag på Kandidatdelen:

Medier og kultur(10 ECTS)  

Litterær metode og analyse 3(5 ECTS)

 Valgfag ( 10 ECTS)

 Historisk læsning 3 (10 ECTS)

 Tekstproduktion 2(10 ECTS)

Skandinavisk litteratur, kultur og sprog (5 ECTS)

Sidst opdateret: 26.02.2018