Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Studiet omfatter såvel forskellige typer af moderne og ældre skønlitteratur som andre tekstlige udtryksformer hentet fra vores hverdag lige fra det talte sprog til de trykte og elektroniske masse- og multimedier.

Gennem arbejdet hermed belyses dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse i nutiden og deres forudsætninger i fortiden.

Al undervisning foregår på mindre hold, der giver mulighed for de studerendes aktive deltagelse gennem oplæg, diskussioner og skriveøvelser.

NB! Hvis du har centralt fag inden for biologi, matematik, datalogi, fysik, idræt, kemi eller samfundsfag og har valgt eller tænker på at vælge dansk som tilvalg, skal du være opmærksom på, at tilvalget på kandidatuddannelsen vil blive udvidet med 30 ECTS. Dette medfører, at din kandidatuddannelse bliver på i alt 2½ år (150 ECTS).

Studietidsforlængelsen på 30 ECTS er SU-berettiget.

Sidst opdateret: 26.02.2018