Uddannelsens opbygning

Tilvalg i Computational Thinking er et fuldtidsstudium af 1 års varighed, der udgør 45 ECTS (15 ECTS efterår, 30 ECTS forår).

Tilvalget er tilrettelagt med henblik på at kunne indgå i det 3. år af en bacheloruddannelse inden for det humanistiske eller andre fagområder.

Uddannelsen fokuserer på 4 temaer:
  1. Modellering og programmering
  2. Vidensrepræsentation, dataanalyse og big data
  3. Digital dannelse, etik og erkendelse
  4. Didaktisk design og it-pædagogik

 

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Computational Thinking

læs her

Studieordning

Se studieordningen for tilvalg i Computational Thinking. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her