Introduktion til uddannelsen

Problemløsning med brug af modeller og it-løsninger

Virksomheder og organisationer bruger i stigende grad modeller, computerbaserede beregninger og it-systemer i løsningen af samfundsmæssige opgaver og til analyse og kommunikation af problemstillinger.

I disse år arbejdes der i den danske uddannelsessektor med at styrke elevernes digitale dannelse. Og Danmarks Vækstråd har anbefalet, at Computational Thinking bliver obligatorisk på relevante uddannelser, herunder i folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Det betyder bl.a., at der er behov for at styrke undervisernes it-kompetencer. Med dette tilvalg vil du kunne bidrage til denne udvikling.

Tilvalg i Computational Thinking giver dig kompetence til selvstændigt og i samarbejde med andre at identificere, analysere og modellere problemer, der kan gøres til genstand for computerbaserede it-løsninger.

Fokus i uddannelsen er metoder, modeller og teknologier, der understøtter analyse, modellering, programmering og etisk vurdering af innovative it-løsninger, samt brug af ut i undervisningssammenhæng.

Målgruppen for tilvalg i Computational Thinking er studerende, der har et humanistisk fag som centralt fag.

Tilvalget kan være noget for dig, hvis du ønsker en direkte erhvervskompetence efter endt BA-uddannelse eller et godt grundlag for at læse videre, fx på cand.it. - Webkommunikation.