Uddannelsens opbygning

Tilvalget i Biologisk antropologi består af fire obligatoriske kurser og en obligatorisk projektopgave:

Studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se en skematisk oversigt over tilvalgets kurser, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler, du tager dem.

Se det anbefalede studieforløb

Bemærk: Tilvalget i Biologisk antropologi optager kun studerende med centralt fag uden for naturvidenskab.