Karriere

Kompetencer

En dimittend med tilvalg i Biologisk antropologi kan:

  • udføre basalt humanosteologisk arbejde i et antropologisk laboratorium, herunder køns- og aldersbestemmelse og palæopatologiske observationer
  • foretage basale populationsbaserede analyser af humant skeletmateriale, fra fx middelalderkirkegårde
  • redegøre for aspekter af menneskets biologi i en evolutionær og populationsmæssig sammenhæng, herunder adaptationer og betydningen af livshistoriekarakterer
  • forklare grundtrækkene i menneskets demografi i en historisk sammenhæng
  • forklare grundtrækkene i menneskets evolutionshistorie

Jobmuligheder

Med tilvalg i biologisk antropologi bliver du kvalificeret til at foretage udgravninger af menneskelige knogler i for eksempel kirkegårde, jættestuer, gravhøje og udgravninger.