Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

På tilvalget i Biologisk antropologi får du kendskab til knogleidentifikation, systematisk dataadministration, epidemiologisk analyse og antropologisk rapportskrivning.

Du lærer at undersøge, registrere og afrapportere skeletfund. Samtidig får du den nødvendige biologiske viden, der gør, at du kan analysere sammenhængen mellem levevis, sygdomme og dødelighed blandt vore forfædre.