Specialisering i Lyd, adfærd og fysiologi

Ved at vælge kurser fra denne profil toner du din uddannelse i retning mod fysiologiske metoder, som understøtter adfærd hos dyr, med fokus på adfærdsrelateret neurovidenskab og bioakustik.

Kurserne omhandler effekter af miljøet, herunder land eller vand, menneskeskabt støj (til lands eller vands) på lydkommunikation hos dyr og disses adfærd.

Anbefalede valgfag

Hvis du sigter efter en karriere inden for undervisning, anbefaler vi desuden NAT805: Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab.

Anbefalede universiteter til udvekslingsophold i udlandet

Læs mere om udlandsophold

Eksempler på jobmuligheder

  • konsulentvirksomheder
  • miljøbeskyttelsesorganisationer
  • medikotekniske virksomheder
  • producenter af høreapparater og audiologisk udstyr
  • universiteter og andre forskningsinstitutioner

Læs mere om biologers jobmuligheder

Kontaktpersoner