Skip to main content

Specialisering i Naturbeskyttelse og biodemografi

Studier i populationsbiologi fokuserer ofte på populationsstørrelse og -struktur, og menneskets indflydelse på disse, ved udnyttelse, forurening og klimaforandringer. Der er derfor en klar sammenhæng mellem populationsbiologi og naturbeskyttelse (for eksempel analyse of populationers levedygtighed og i forvaltning af naturen).

Denne specialisering har fokus på både national og international natur og dækker både teori og praksis.

Anbefalede valgfag

Hvis du sigter efter en karriere inden for undervisning, anbefaler vi desuden NAT805: Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab.

Anbefalede universiteter til udvekslingsophold i udlandet

Læs mere om udlandsophold 

Eksempler på jobmuligheder

  • kommunale miljø- og naturforvaltninger
  • miljøbeskyttelsesorganisationer
  • konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
  • andre private virksomheder
  • universiteter og øvrige forskningsinstitutioner

Læs mere om biologers jobmuligheder

Kontaktpersoner