Skip to main content

Karriere

Tværfaglige kandidater er med til at styrke forståelsen for tværfaglighed. Derfor kan du med et sidefag i Biologi være med til at påvirke udviklingen væk fra de meget snævre faggrænser, som har været kendetegnende for undervisningssystemet i de seneste årtier.

Sidefaget i Biologi er tilrettelagt, så du kan opnå undervisningskompetence i Biologi på gymnasieniveau, hvis du tager sidefaget på både bachelor- og kandidatniveau. Andre uddannelsesinstitutioner, primært professionshøjskoler, vil dog også være relevante arbejdspladser for kandidater med sidefag i Biologi.