Fagbeskrivelser, Æstetik og kulturanalyse

Æstetisk kulturanalyse (5. semester):

Vi lever i en verden, hvor det æstetiske udtryk spiller en fremtrædende rolle. Alt fra interfacet på vores smartphone til byens forskellige rum; fra koncerters iscenesættelse til kropsudsmykninger – alt sammen giver det os en æstetisk oplevelse og er med til at forme vores virkelighed. I dette fag undersøger vi forholdet mellem æstetik og kultur, idet vi både går tæt på de æstetiske fænomener og beskriver dem og forsøger at analysere og forstå dem i forhold til nyere kultursociologiske og æstetiske teorier.

Tværæstetik og tværmedialitet (6. semester):

Intermedialitet og materialeblandinger kendetegner i stigende grad kultur- og kunstlivet. Det gælder fx franchise-produktioner som superheltefilm, museumsudstillinger, rockkoncerter og avantgardekunst. Digitaliseringen af mediekulturen har bidraget til denne udvikling, men konstruktionen af omfattende ’oplevelsesmaskiner’ har også historiske forudsætninger i romantikkens forestillinger om gesamtkunstwerk og 1900-tallets avantgardekunstneriske eksperimenter. Faget belyser dette felt og inddrager til forståelse heraf teoretiske positioner fra litteratur-, medie-, sprog- og kommunikationsvidenskab.

Smagskulturer (6. semester):

Som mennesker har vi forskellige smagspræferencer, der indgår i bores sociale og kulturelle positionering. Det ligger heri, at smag er tæt forbundet med bl.a. livsstilsforhold og forbrugsmønstre, og at smagskulturer handler om, hvilke fællesskaber, vi føler os hjemme i og hvilke, vi ønsker at lægge afstand til. Smag er nemlig også altid afsmag, og vores smagspræferencer indgår i en symbolsk magtkamp. Faget giver et historisk og teoretisk indblik i forskellige smagskulturer, og vi analyser eksempler på smagskulturers måder at manifestere sig på.

Æstetisk emne (6. semester):

Her fokuserer vi på et afgrænset emne knyttet til et æstetisk felt som fx mode, film, grafisk design, møbelformgivning, boligarkitektur eller byrum. Der kan også fokuseres på et bestemt tema/motiv som fx natur, Norden eller kroppen på tværs af forskellige æstetiske genstandsfelter. Emnet kan variere fra år til år, idet det æstetiske emne tilrettelægges i tilknytning til eller på baggrund af et forskningsprojekt, som underviseren har gennemført eller er i gang med. Den studerende får herved indblik i de mange spørgsmål og problemstillinger, som er forbundet med en forskningsproces og får samtidigt indblik i den nyeste forskning i emnet.