Uddannelsens opbygning

Tilvalg i Æstetik og Kulturanalyse er et 3/4-årigt fuldtidsstudium på bachelor-niveau, der udgør 45 ECTS.

Læs mere om undervisningsfagene i studieordningen.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Æstetik og Kulturanalyse

læs her

Studieordning

Studieordningen for tilvalg i Æstetik og Kulturanalyse. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her