Studieliv

Tilvalg i Æstetik og Kulturanalyse er et 3/4-årigt fuldtidsstudium på bachelor-niveau, der udgør 45 ECTS.
   
Tilvalgets grundlæggende disciplin udgøres af Æstetisk Kulturanalyse (15 ECTS), der indfører dig i relevante kulturteorier og -analytiske metoder, herunder kultursemiotik.

Du får her kendskab til grundlæggende teorier til forståelse af kultur, æstetik og medier igennem analyser af enkelt- eller multimodale værker både i digitale og konkrete rum.

Denne grundlæggende disciplin danner afsæt for disciplinerne

Tværmedialitet og tværæstetik (10 (ECTS), hvor du indføres i medievidenskab, kommunikationsteori og begrebet multimodalitet. 

Smagskulturer (10 ETCS), der introducerer til analyser af hvordan kulturelle og æstetiske fænomener formidles i og påvirker det kulturelle kredsløb.

Valgfag/selvstuderet emne/projektorienteret forløb, hvor du enten kan følge f.eks. et produktionsfag, vælge et selvstuderet emne eller et fagrelevant projektorienteret forløb.