Introduktion til uddannelsen

Interesserer du dig for æstetiske fænomener som fx mode, boligindretning, musik, performance, kropsudsmykning, bildesign eller byudvikling, og kunne du tænke dig at få kvalificeret din forståelse og måske på sigt arbejde med udviklingen af disse områder? Så er Æstetik og kulturanalyse muligvis noget for dig.

På tilvalget Æstetik og kulturanalyse arbejder vi med mange forskellige æstetiske genstandsfelter og medieformer såsom film, tv, musik, SoMe, design, arkitektur og det museale område og måden de interagerer på. Med udgangspunkt i fx rumindretninger eller såkaldte ’brandspaces’, en kulturel event som en festival eller en organisations eller virksomheds brandingstrategi lægger tilvalget især vægt på at analysere og fortolke moderne æstetiseringskultur og medialiseringstendenser.

Kultur, æstetik og medier er således de tre overordnede områder, vi beskæftiger os med. På baggrund af nyere kulturteoretiske og æstetiske teorier arbejder vi analytisk med forskellige typer af ofte overlappende fænomener inden for de tre områder for at forstå de måder, hvorpå de skaber betydning og værdi.

I alle fire obligatoriske discipliner på uddannelsen foregår undervisningen derfor som en vekselvirkning mellem teori og analyse og altid med i udgangspunkt i konkrete cases. Det kan foruden de nævnte være en bestemt subkulturs stiludtryk, etableringen af et boligområde, opbygningen af et udstillingsdesign, udbredelsen af et specifikt modefænomen eller udviklingen af et gastronomisk koncept.

Tilvalget kan indgå i det tredje år af en bacheloruddannelse inden for det humanistiske område eller supplere uddannelser ved universitetets øvrige hovedområder eller andre videregående uddannelsesinstitutioner.