Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen, skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Direkte adgangsgivende grundlag til optagelse på kandidatuddannelsen

Følgende uddannelser er adgangsgivende:

  • Bacheloruddannelsen i Velfærdsteknologi fra SDU - giver retskrav på optagelse
  • Diplomingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi – Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • Diplomingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi – Aarhus Universitet (AU)
  • Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi – Aalborg Universitet (AAU)
Optagelse med en anden uddannelse

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse:

  • 10 ECTS i Brugerinteraktion 
  • 10 ECTS i Sensorer og måleteknik, dataopsamling 
  • 15 ECTS i Fysiologi, Anatomi og Biomekanik 
  • 5 ECTS i Statistik 
  • 5 ECTS i Signalanalyse og reguleringsteknik 
  • 15 ECTS i Objektorienteret programmering 
 

Hvis din bacheloruddannelse er fra udlandet, er det desuden et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau. Læs mere om krav til danskkundskaber.

Det er desuden et krav, at du har bestået engelsk B med minimum 3,0 i karaktergennemsnit eller gennemfører en sprogtest. Læs mere om krav til engelskkundskaber.

Begrænset antal pladser

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Selvom du opfylder adgangskravene, kan du altså ikke være sikker på en plads, med mindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse.

Hvis vi ikke har plads til alle kvalificerede ansøgere, udvælger vi ansøgere på baggrund af karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse. Hvis uddannelsens ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregner vi et karaktergennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Sådan søger du

Du skal lave din ansøgning i vores online ansøgningsportal, DANS

Sådan laver du din ansøgning

Går du, eller har du gået på en kandidatuddannelse?

Måske gælder der særlige regler, når du søger optagelse

Læs mere