Skip to main content

Kontakt og vejledning

Faglig vejleder: 
E-mail: fv-sundkandidat@health.sdu.dk

Træffetider:
Ingen faste træffetider. Personlig eller telefonisk vejledning kan aftales via mail.

Studienævnskoordinator:
Maria Dyrup Hansen
E-mail: mahansen@health.sdu.dk /Tlf. 6550 3874  

Uddannelsesleder:
Charlotte Abrahamsen
E-mail: cabrahamsen@health.sdu.dk /Tlf. 6550 7276

Spørgsmål om ansøgning og optagelse
Kontakt Optagelsen på SDU, hvis du har spørgsmål til, hvordan du bliver optaget på uddannelsen.

Sidst opdateret: 21.12.2020