Kontakt og vejledning

Faglig vejleder: 
E-mail: fv-sundkandidat@health.sdu.dk

Træffetider:
Ingen faste træffetider. Personlig eller telefonisk vejledning kan aftales via mail.

Studienævnskoordinator:
Maria Dyrup Hansen
Tlf. 6550 3874 / e-mail: mahansen@health.sdu.dk

Uddannelsesleder:
Marie Konge Nielsen
E-mail: mkni@health.sdu.dk/Tlf. 6550 3089

Spørgsmål om ansøgning og optagelse
Kontakt Optagelsen på SDU, hvis du har spørgsmål til, hvordan du bliver optaget på uddannelsen.