Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Der er stærk efterspørgsel efter sundhedsvidenskabelige kompetencer blandt professionelle i sundhedssektoren. Dette gælder ikke mindst i undervisnings-, projekt-, leder- og udviklingsstillinger inden for sundhedssektoren.

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet i Odense søger at imødekomme disse behov ved at præsentere nye vinkler på sundhed og sygdom til brug for udviklingen af den sundhedsmæssige velfærd i Danmark.

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient.san (candidatus /candidata scientiarum sanitas). Den engelske betegnelse for uddannelsen er Master of Science in Health Science.

Sidst opdateret: 13.01.2020