Introduktion til uddannelsen

Der er stærk efterspørgsel efter sundhedsvidenskabelige kompetencer blandt professionelle i sundhedssektoren. Dette gælder ikke mindst i undervisnings-, projekt-, leder- og udviklingsstillinger inden for sundhedssektoren.

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet i Odense søger at imødekomme disse behov ved at præsentere nye vinkler på sundhed og sygdom til brug for udviklingen af den sundhedsmæssige velfærd i Danmark.

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient.san (candidatus /candidata scientiarum sanitas). Den engelske betegnelse for uddannelsen er Master of Science in Health Science.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies