Skip to main content

Dit studievalg

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Sundhedsfaglige problemstillinger er komplekse og løsning af dem vil ofte kræve indsigt og færdigheder fra forskellige videnskabelige discipliner. Man kan sige at de sundhedsfaglige problemer, der skal udforskes som regel består af netværk af relationer mellem mennesker, samfund og institutioner, kultur og biologi.

Det er i praksis problemerne opstår

Uddannelsen er opbygget ud fra den antagelse, at det altid er praksis, der rummer problemerne og stiller de vigtige og komplicerede spørgsmål. Uddannelsen sætter derfor fokus på at beskrive, analysere, diskutere og vurdere sundhedsfaglige problemstillinger ud fra forskellige videnskabelige tilgange inden for biomedicin, humaniora og samfundsvidenskab. Endvidere sætter uddannelsen fokus på evaluering af sundheds- og velfærdstiltag, herunder patient- og brugerinddragelse.

Kandidat med muligheder

De færdige kandidater kvalificeres til på et akademisk grundlag blandt andet at kunne generere og analysere, diskutere og vurdere patienter, brugere og borgeres oplevelser og håndtering af sundheds- og sygdomsmæssige udfordringer og sundheds-, sygdomsforebyggelses-, behandlings-, palliations- og rehabiliteringstiltag på forskellige niveauer.

Kandidaternes brede og flervidenskabelige fundering sikrer kompetence til at anskue sundhedsfaglige problemstillinger og udfordringer fra flere empiriske, teoretiske og metodologiske videnskabelige vinkler.

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er et 2-årigt fuldtidsstudium. Den er normeret til 120 ECTS-point. Nye hold begynder hvert år den 1. september.

Uddannelsen danner grundlag for forskeruddannelse (ph.d.).

Sidst opdateret: 22.03.2019