Skip to main content

Kontakt os

Spørgsmål om studiet
Hvis du vil vide mere om det faglige indhold på studiet, fagenes sammensætning, praktik- og studieophold og om studiemiljøet, kan du kontakte de faglige vejledere. De faglige vejledere er selv studerende og har et godt kendskab til uddannelsen. De kan kontaktes via mail på: vejledning.pol@sam.sdu.dk

Ansøgning om optagelse
Hvis du har spørgsmål om optagelse på SDU, er du velkommen til at kontakte Optagelsen.