Skip to main content

Kompetenceprofil

Med en kandidatuddannelse i Statskundskab fra SDU får du en række kompetencer, du kan bruge i dit videre arbejdsliv. Særligt gør de nye, erhvervsrettede elementer i uddannelsen, at du vil kunne indgå direkte i opgaver og opnår de kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet – både det offentlige og det private. 

Kandidaten i Statskundskab gør dig i stand til at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller, samt selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig professionelt ansvar. På uddannelsen lærer du desuden at forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over din viden samt identificere og løse relevante videnskabelige og politologiske problemstillinger. Som kandidat i Statskundskab kan du således kvalificeret udvælge og anvende avancerede videnskabelige metoder og teorier til indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative data, som kan understøtte din politologiske problemløsning.