Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Statskundskab på SDU

Kandidatuddannelsen i Statskundskab er for dig, der interesserer dig for politologi, organisationsteori, international politik, politisk kommunikation, samfundsvidenskabelig metode og meget mere – både i teori og praksis. 

Fra september 2019 vil kandidatuddannelsen i Statskundskab på SDU være opdelt i tre spor, som giver dig mulighed for at målrette din uddannelse direkte efter det, du gerne vil beskæftige dig med efter endt uddannelse. Hvert af de tre spor er med til at skabe en særegen profil, som er efterspurgt af arbejdsgiverne – og du vil som studerende indgå i et fagligt og socialt fællesskab med forskere og medstuderende, der har de samme interesser som dig selv.

 

Hverdagen på Statskundskab

På uddannelsen vil du blive præsenteret for begreber, teorier og analyse af Danmarks og andre landes politiske systemer, internationale organisationer, international politik og forvaltning. Disse emner tillæres både teoretisk og praktisk, og du vil i hele din tid på kandidatuddannelsen indgå i et stærkt socialt og fagligt fællesskab med dine medstuderende – både indenfor de enkelte spor og på tværs af hele kandidatuddannelsen. 

På Institut for Statskundskab på SDU har vi en såkaldt ”Åben Dør”-politik, som gør, at du som studerende har direkte adgang til forskerne på instituttet. De kan hjælpe dig med problemstillinger, råd og vejledning i forhold til spørgsmål og særlige interesser, du udvikler i løbet af din studietid – noget, der især er relevant som kandidatstuderende, hvor du vil komme til at arbejde med individuelle opgaver, præsentationer og i sidste ende skal aflevere et kandidatspeciale. Derudover har vi stort fokus på både det faglige og sociale miljø for de studerende. På uddannelsen har vi et aktivt foreningsliv, hvor der hvert semester planlægges en masse oplæg, aktiviteter og sociale sammenkomster for studerende på instituttet. Derudover vil de fælles fag på tværs af de tre spor bidrage til, at du får et stærkt socialt og fagligt netværk på uddannelsen. 

Mange spændende karrieremuligheder

En kandidat i Statskundskab giver adgang til en lang række forskellige karrieremuligheder. En del kandidater bliver ansat i det offentlige, f.eks. i ministerier og styrelser eller i internationale organisationer som EU og FN. Andre finder job hos eksempelvis politiske partier, interesseorganisationer, konsulentvirksomheder eller ved medierne. Endelig er der også mulighed for at finde beskæftigelse i udlandet, i private virksomheder eller indenfor forskning og uddannelse. 


Info flyer

Læs mere om uddannelsen her

KLIK HER