Uddannelsens opbygning

Læsesal

Kandidatuddannelsen består af fire semestre fordelt på to år.

I det første semester færdiggør du den næstsidste del af dit tilvalg, dvs. den del er placeret på kandidatdelen.

På dit andet semester af din kandidatuddannelse bliver du helt færdig med dit tilvalg samtidig med at du følger kurset ”Kulturelt emne i kontekst”.

I det tredje semester skal du følge kurset ”Sproglige kontraster”, der består af to elementer, kontrastiv grammatik og fonetik. Desuden skal du i løbet af dette semester følge to valgfag, som – afhængig af udbuddet det pågældende semester – kan tages ved Spanske og spanskamerikanske studier eller et andet sted under forudsætning af studienævnets godkendelse. Her vil der også være mulighed for en praktikperiode.

Den sidste del af kandidatuddannelsen udgøres af specialet, der skrives i fjerde semester

Læs også studieordningen for at få mere detaljeret information.Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Spanske og spanskamerikanske studier

læs her

Studieordning

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Spanske og spanskamerikanske studier. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her