Studieliv

Studiemiljøet på spanskstudiets overbygning er dynamisk og inspirerende, og der foregår en god udveksling af idéer og viden blandt de spanskstuderende og underviserne.

Da vi er et lille studium, er der et tæt samarbejde mellem alle, der arbejder med spansk på universitetet, og du kan i løbet af den 2-årige kandidatuddannelse vælge fag og emne for dit speciale som profilerer og erhvervsretter dig mod det felt, du evt. kunne tænke dig at arbejde indenfor.

Generelt foregår undervisningen som man er vant til fra bachelorstudiet, men der forventes en langt større grad af selvstændig læsning af de studerende samt forberedelse til timerne, herunder oplæg m.m.

Kandidatuddannelsen styrker og udbygger såvel den sproglige som den kulturelle side af BA-delen, men som studerende kan du via valgfagene i højere grad give sit studieforløb en bestemt retning alt efter hvilke fag der i øvrigt bliver udbudt på andre studier.

Udlandsophold eller praktik
Der er også gode muligheder for at du kan komme på studieophold i Spanien eller Latinamerika undervejs i dit studium, evt. i forbindelse med udarbejdelsen af dit speciale. I stedet for at tage et valgfag på universitetet er der også mulighed for i en del af semestret at tage på praktikophold i gymnasiet eller i en erhvervsvirksomhed, der arbejder med spansk.

Der er ofte sociale arrangementer, hvor du kan opleve andre sider af studiet gennem aktiviteter såsom seminarer, film m.m. Endvidere er der rig mulighed for at skabe kontakt til de ca. 50 spansktalende udvekslingsstuderende, der hvert år læser på Syddansk Universitet.

Et særligt fællestræk for alle på spanskstudiet er deres engagement og lyst til at undersøge og opleve alle aspekter af spansk og latinamerikansk kultur, sprog, litteratur, historie og samfundsforhold.