Kompetenceprofil

Formålet med uddannelsen er, at erhverve en række generelle og fagspecifikke kompetencer i spansk, samt almene humanistiske kompetencer.

Uddannelsen giver en systematisk viden på meget højt niveau om sproglige, kulturelle og historisk og samfundsmæssige aspekter inden for den spansktalende verden. Samtidig bliver du fortrolig med historiske, kulturelle, litterære og sprogvidenskabelige teorier og metoder.

Formidling af disse fagspecifikke områder til forskellige målgrupper bliver også en af dine kompetencer, ligesom du lærer at tilrettelægge længere arbejdsforløb, der har en bestemt deadline.

Med hensyn til dine sproglige kompetencer vil du opøve en sikker mundtlig og skriftlig udtryksevne i spansk på et højt niveau, herunder at oversætte tekster mellem spansk og dansk.

På et højt niveau lærer du endvidere også at indgå i en faglig dialog med fagfæller samt at arbejde med større informationsmængder og at uddrage det væsentlige af disse.

Disse kompetencer vil kunne bruges til at varetage erhvervsfunktioner, der indbefatter spansk sprog, kultur og historie og at undervise i faget spansk på gymnasialt niveau samt at deltage i forskningsarbejde inden for fagets discipliner.