Karriere

Mange muligheder
Spanskstudiet er bredt og giver mange muligheder for jobs både i det private erhvervsliv og i offentligt regi.
Tidligere var spansk-studiet primært rettet mod undervisning på forskellige niveauer og mod forskning. I dag er det dog ca. halvdelen af alle humanister, som arbejder i erhvervslivet eller i andre offentlige sektorer end undervisningssektoren.

Spansk-uddannede kandidater kan således få arbejde inden for eksempelvis:

·         undervisning

·         journalistik

·         turisme

·         marketing

·         på bogforlag

·         på humanitære hjælpeprojekter

·         i kommunikationsafdelinger

·         i offentlige institutioner (f.eks. ambassader).


Undervisningskompetence og pædagogikum
For at opnå faglig kompetence til at undervise på de gymnasiale uddannelser kræves en 5-årig cand.mag. uddannelse bestående almindeligvis af et centralt fag og et tilvalg. Begge fag skal være undervisningsfag i gymnasiet. For at du kan opnå endelig undervisningskompetence, kræver det desuden et pædagogikum, som tages, når du er blevet ansat.

Du kan finde yderligere information om pædagogikum på Gymnasieskolernes Lærerforenings hjemmeside.

Utraditionelle karriereveje

Læs om spanskkandidaters spændende job!