Introduktion til uddannelsen

 I løbet af den 2-årige kandidatuddannelse vil du lære at forstå og formidle viden om fænomener inden for den spansksprogede verden på et højt fagligt niveau - både på spansk og dansk - ud fra fagenes videnskabelige teorier og metoder.

Den kulturelle forståelse for de spansktalende lande i mange af dets afskygninger (sprog, litteratur og historie) og studiets kontrastive tilgang ved at sammenligne dansk og spansk - alt sammen elementer som bacheloruddannelsen har haft som udgangspunkt - vil blive udbygget betydeligt på kandidatdelen.

Jobmuligheder

Med en kandidatuddannelse i spansk kan du få job inden for uddannelsessektoren,eksempelvis som gymnasielærer, idet du opnår faglig kompetence til at undervise i gymnasiet.  Du kan også blive sprogunderviser i erhvervslivet eller forsker på universitetsniveau, idet en kandidatuddannelse kvalificerer til en forskerkarriere (f.eks. et ph.d. forløb).

At arbejde som oversætter, lærebogsforfatter eller tekster på tv, tolk, kommunikationsmedarbejder eller projektkoordinator inden for de humanitære hjælpeorganisationer er også muligheder.