Studerende fortæller

Spanskstudiet
Som spanskstuderende på universitetet bruger man tiden på meget andet end blot at terpe grammatik og føre små ligegyldige samtaler med sine medstuderende, som ellers er det, de fleste husker fra deres spanskundervisning i gymnasiet. Man lærer en masse om det spanske sprog, den spanske kultur og det spanske samfunds historie og politiske udvikling, og det handler ikke kun om Spanien, men også om alle de spansktalende lande i Latinamerika. Derudover får man også et rigt kendskab til forskellige teorier og metoder, der kan anvendes universelt til analyse og fortolkning. Alt dette giver ikke kun en enorm indsigt i den spanske verden, men giver også en bedre forståelse for sit eget samfund og for verdenssamfundet generelt.

Kombinationen af spansk med et andet fag
Kandidatdelen af Spanske og spanskamerikanske studier kan kun læses som to-faglig kandidat. Det vil sige, at spansk skal kombineres med et andet universitetsfag, der også kan læses som to-faglig kandidat, og som man har læst på 5. og 6. semester på bachelordelen af sit studium. Det kan fx være Historie, Engelsk, Statskundskab eller Idræt, og der er et hav af andre muligheder. På den måde kan man kombinere det spanske med et andet af ens interesseområder, hvilket giver bredere kompetencer efter endt uddannelse, og efter min mening gør det samlede studium mere interessant. Selv læser jeg Medievidenskab som tilvalg, da jeg har en forkærlighed for spanske og latinamerikanske film, og på den måde kan de to studier supplere hinanden rigtig godt. Denne kombination har jeg tænkt mig at gøre brug af, når jeg skal skrive speciale.

Alle underviserne på Spanske og spanskamerikanske studier er fagligt dygtige, og det er tydeligt, at de går meget op i deres fag. De er også pædagogiske og altid venlige og imødekommende hvis man har spørgsmål eller forslag til undervisningen. Vi har undervisere der kommer både fra Danmark, Spanien og Latinamerika, og undervisningen foregår både på spansk og dansk. I nogle fag undervises der kun på det ene sprog, mens andre fag bliver undervist på begge sprog, hvilket jeg personligt har haft stor glæde af.

Er jeg god nok til spansk?
Det vil være en personlig fordel, hvis man inden påbegyndelsen af kandidatstudiet har opholdt sig i et spansktalende land i en længere periode. Det kan enten være som udvekslingsstuderende på bachelordelens fjerde semester (noget som studieordningen faktisk lægger op til) eller man kan bruge en sommerferie på en sprogskole i et spansktalende land. Jeg har selv boet to somre i Valencia, hvor jeg gik på sprogskole. Herigennem har jeg virkelig forbedret mine sproglige evner, hvilket er en stor hjælp på kandidatdelen. Dog er det min opfattelse, at man sagtens kan klare sig igennem studiet, selv om man aldrig har været i et spansktalende land, men man skal være forberedt på, at det i så fald vil kræve en del hårdt arbejde for at få de fornødne sproglige kompetencer.

Udlandet trækker
Hvis man på kandidatdelen ønsker at tilbringe et semester i udlandet, anbefales det, at man gør det på fjerde semester, altså når man skal til at skrive sit speciale. Det betyder, at man ikke følger nogen undervisning på det universitet, man kommer ud til, men at man er der som en slags forsker, og bruger al tiden på sit speciale. Det kan fx være en fordel at tage til et universitet i Argentina, hvis man vil skrive om det argentinske militærdiktatur, da de sandsynligvis har meget mere litteratur om emnet end man kan finde i Danmark. Sådan et ophold skal man selv arrangere, og man skal selv tage kontakt til det universitet, man gerne vil tilknyttes, så der skal lægges en del benarbejde i det. Jeg er selv i gang med at arrangere et ophold på University of Texas i Austin i USA, da de har et stort institut for latinamerikanske studier, og jeg vil gerne skrive speciale om mexicanske film.

Personligt nyder jeg at være en del af Spanske og spanskamerikanske studier på SDU. Der er et godt miljø på studiet og en god stemning blandt studerende og undervisere, og det lyder som en kliché (og det er det også), men man føler, at man bliver klogere hver dag! Og med en kandidatgrad i Spanske og spanskamerikanske studier findes der mange andre jobmuligheder udover at blive gymnasielærer. ;-)

Simon Ølund Worsøe, spanskstuderende

 

 

Ophold i udlandet

5 måneder i Granada blev til meget mere
Det startede som et fantastisk semester som Erasmus-studerende på universitetet i Granada og er endt med et ønske om at læse færdig dernede. Jeg blev simpelthen så vild med stedet, at jeg i første omgang blev et semester mere, hvor jeg fulgte et fag på Syddansk Universitet via e-mail og samtidig arbejdede på en fri emneopgave, hvor jeg benyttede mig af, at jeg befandt mig i Spanien og interviewede en række spanske kvinder. Nu er jeg ved at planlægge et særligt tilrettelagt sidefag med henblik på at læse videre i Granada.

Det sociale
Jeg havde inden afrejse gjort mig klart, at jeg fortrinsvist ville forsøge at få kontakt med spaniere, idet jeg af tidligere erfaring var klar over, at social omgang med andre udlændinge let fører til, at man taler engelsk eller et spansk på et forholdsvist lavt niveau. Og jeg ville først og fremmest forbedre mit spanske. Men det er lettere sagt end gjort: De andre Erasmus-studerende er meget åbne for at møde nye mennesker, har tid og lyst til at snakke og til at lave andre ting, hvorimod spanierne allerede har en omgangskreds, og selv om de måske gerne vil i kontakt, har de måske ikke så meget tid. Det kræver en personlig indsats at få etableret god kontakt med spanske unge. Derfor valgte jeg at dele lejlighed med spaniere og tog desuden kurser i flamencodans, hvorigennem jeg udvidede mit netværk og faktisk lærte min bedste spanske veninde at kende. Mit venskab med hende har senere åbnet op for at hav af dejlige oplevelser og andre nære venskaber.
En anden måde at skabe denne kontakt på er gennem gruppearbejder i forbindelse med undervisningen på universitetet og i øvrigt det at have en mobiltelefon! Under alle omstændigheder var fem måneder for lidt for mig, og det var faktisk først efter et halvt år, at jeg fik skabt et ordentligt socialt netværk med spaniere; det kræver tid at lære folk ordentligt at kende.

Det faglige
Rent fagligt har jeg, udover at have forbedret mit spanske, haft mulighed for at fordybe mig i nogle emner, der slet ikke ville være muligt i Danmark. Jeg har f.eks. fulgt et kursus i Antropología del flamenco, hvor jeg fik et indblik i antropologisk teori og metode, samt selvfølgelig et dybdegående kendskab til flamencoens rødder. Jeg lavede i denne anledning et spændende gruppearbejde, der netop bestod af at lave en antropologisk undersøgelse, samt at skrive en større skriftlig opgave på spansk, hvilket i sig selv var en udfordring.

I forbindelse med fag indenfor historie og litteratur opdagede jeg, at jeg efter to år på spanskstudiet i Odense havde et ret godt grundlag for at følge med. At man allerede havde et kendskab til forfattere og den spanske historie i store træk var en kæmpe fordel, når professorer og elever løbende kom med diverse referencer og indforståede bemærkninger.

Planlægning
Det eneste, man praktisk talt kan gøre hjemmefra, er at få lavet en god studieplan, så man har dette afklaret med studienævn og professorer i Danmark inden afrejse. Men man skal være forberedt på, at den skal revurderes, når først man er nået frem. Måske falder timerne oven i hinanden, eller læreren vælger at lave noget andet end det, der står i kursusbeskrivelsen. Men jeg havde f.eks. mulighed for at følge forskellige kurser i 14 dage, inden jeg endeligt besluttede mig for, hvilke fag jeg ville tage.

Boligsøgning er rent benarbejde, når først man er ankommet og indkvarteret midlertidigt på et hotel; overalt hænger der opslag med tilbud om værelser og delelejligheder.
Og så handler det ellers bare generelt om at have en god portion tålmodighed...

Så et godt råd: Tag på studieophold i udlandet og gerne mere end et semester! Det er utroligt lærerigt både fagligt og personligt, der er bare én fare: Måske vil du slet ikke hjem igen!

Angela Mateos Olesen, spanskstuderende.