Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Spansk og spanskamerikanske studier skal have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge om optagelse på uddannelsen, hvis du har bestået:

 • en bacheloruddannelse med centralfag i Spansk og spanskamerikanske studier (135 ECTS) og et gymnasierelevant sidefag (45 ECTS), der kan fortsættes på kandidatniveau.
Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Retskrav

Når du består bacheloruddannelsen i Spansk og spanskamerikanske studier ved Syddansk Universitet med et relevant sidefag, har du ret til optagelse på kandidatuddannelsen, hvis du søger ind i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Vær opmærksom på, at du mister dit retskrav, hvis du ikke søger inden ansøgningsfristen – se information om frister nedenfor.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen – du skal vedhæfte en motiveret ansøgning.

Kriterierne vægter hver 50 %.

Sådan søger du ind

For at søge skal du oprette en ansøgning i ansøgningsportalen.

Hvis du ikke har retskrav (se ovenfor), skal du inkludere følgende bilag, for at vi kan vurdere din ansøgning:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Motiveret ansøgning
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
 • Fagbeskrivelser for hvert af fagene på din bacheloruddannelse.

Læs mere om de generelle krav, der stilles til bilag.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS