Skip to main content

Kompetenceprofil

Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer

En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af dygtige og engagerede undervisere og har gode, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, bl.a. hvis du vælger at studere eller arbejde i udlandet. 

Du kan

  • arbejde tværfagligt i en problembaseret og projektorienteret dansk eller international organisation
  • anvende dine færdigheder inden for analytisk arbejde og kompleks problemløsning i en tværfaglig, international og samfundsmæssig kontekst
  • arbejde selvstændigt og i teams 
  • definere, formulere og analysere en kompleks problemstilling.

Du er

  • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse.

Særlige kompetencer

For dig som civilingeniør i Software Engineering gælder, at du:

  • kan være med til at udvikle af de softwareløsninger, vi kommer til at fylde i vores hverdag i fremtiden – fx nye måder at bruge din smarthone på, et alternativ til Google eller intelligente energibesparende huse 
  • kan rådgive virksomhedsledere og politiske beslutningstagere, når de skal investere i nye softwareløsninger, fordi du kan vurdere brugernes behov og løsningens muligheder 
  • kan stå i spidsen for udvikling og implementering af it, fordi du har en grundig viden om software og dets styrker og svagheder i forhold til en virksomhed.

Civilingeniøruddannelsen kvalificerer dig også til at søge om og påbegynde et ph.d.-forløb.

 
Læs mere om studieordning og fag.
Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 22.03.2021