Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Software indgår i mange aspekter af vores dagligliv, både i virksomheder og i samfundet generelt. Derfor er der et stort behov for softwareeksperter, som kan udvikle produkter, der er relevante både for forbrugere og virksomheder og som opfylder samfundets behov. 

På civilingeniøruddannelsen lærer du at udvikle state-of-the-art softwareprodukter og -tjenester. Samtidig bliver du i stand til at forbedre de produkter og tjenester, vi kender i dag. Du lærer, hvordan teknologi bedst bruges til at udvikle effektive løsninger – ikke kun fra et teknologisk synspunkt, men også fra et brugerperspektiv.

Fem fagområder

Uddannelsen har fem fagområder:

  • Modellering og simulering 
  • Mobil og allestedsnærværende IT
  • Software økosystemer
  • Datavidenskab 
  • Innovative softwareløsninger

Modellering og simulering
Modellering og simulering er den mest udbredte teknik til systemudvikling og operationsanalyse, både til at designe nye systemer og optimere eksisterende systemers ydeevne. Så godt som alle ingeniørfaglige og videnskabelige områder bruger simulering og modellering som undersøgelses- og analyseteknik. Fagområdet er inkluderet for at give den studerende grundlæggende viden om modellering- og simuleringstilgange samt erfaring med at bruge dem til at løse rigtige problemer.

Mobil og allestedsnærværende IT 
Mobil og allestedsnærværende IT beskæftiger sig med, hvordan IT er tilstede alle steder i folks dagligdag ved at være mobilt for folk på farten eller ved at være indlejret i deres daglige omgivelser. Derfor skal software udvikles til og tage højde for interaktioner og løbende ændringer i den fysiske verden og kunne tilpasse sig brugernes intentioner og forskellige kontekster. Desuden skal udviklet software kunne håndtere tilgængelighed, drift og pålidelighed af ressourcer som processerkraft, batteriforsyning, trådløs kommunikation, og sensorer og aktuatorer. Centrale udfordringer inkluderer udvikling af fleksible, skalerbare og decentrale applikationer indlejret i et sammensat miljø af ressourcer, services og systemer, fx som en del af tingenes internet.

Software økosystemer 
Software eksisterer i et økosystem af applikationer, systemer og ressourcer. Velfungerende software skal være designet til økosystemet og tage hensyn til både løbende ændringer i økosystemet og samspillet mellem de enkelte dele. 

Datavidenskab 
Datavidenskab er udvinding af viden fra data. Fokus er især på indsamling, filtrering, behandling, dannelse og distribution af data. Udviklingen af effektive og etiske måder at bruge enorme mængder af data på er en stor udfordring for videnskaben og for samfundet som helhed. 

Innovative softwareløsninger 
Software gør det muligt at skabe nye og uventede løsninger på automatisering af aktiviteter og processer, der ikke var mulige med mekaniske eller analoge teknologier. 
Læs mere om uddannelsens opbygning.
 

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø, hvor du arbejder i projektgrupper. Du og dine medstuderende har selv ansvaret for at planlægge og gennemføre projektet – til rette tid.
Se hvad de studerende fortæller om studiet.

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du kan fx få job som it- og systemarkitekt, softwareudvikler, mobilapplikationsudvikler, systemkonsulent, softwarekvalitetsingeniør og it-strategiansvarlig.

Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d. grad.