Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Uddannelsen giver dig ingeniørfaglige kompetencer, grundlæggende viden inden for områder som datalogi, elektronik, droneteknologi og robotteknik kombineret med evnen til at overskue avancerede og højteknologiske sammenhænge. Dermed bliver du rustet til at kunne løfte jobmarkedets forventninger til dig som robotteknolog.

To specialiseringer

På kandidatdelen har du bl.a. mulighed for at specialisere dig i enten  Avanceret robotteknologi (Advanced Robotics Technology) eller Droner og autonome systemer (Drones and autonomous systems).
Få et overblik over uddannelsens opbygning

Uddannelsen afsluttes med specialet, som ofte laves i samarbejde med en erhvervsvirksomhed.

Vælger du Avanceret robotteknologi kan du fx arbejde inden for:

 • matematisk modellering og computerbaseret modelanalyse 
 • sensorteknologi 
 • computersystemer og datatransmission 
 • billedbehandling
 • moderne kunstig intelligens 

Vælger du Droneteknologi kan du fx arbejde inden for:

 • flynavigation og ruteplanlægning
 • droneteknologi
 • sikkerhed relateret til droner
 • autonome enheders adfærd

På uddannelsen fordyber du dig både i den teori, som ligger bag robotteknologien (fx matematik, datalogi og fysik) og de mere praktiske og ingeniørmæssige fag som digitalteknik, elektronik og robotteknik.
Som civilingeniør i Robotteknologi bliver du i stand til at udnytte denne viden i nye sammenhænge. Specielt inden for de områder, hvor vi i dag ser en helt fantastisk udvikling med integration af computere i et væld af produkter og systemer.

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø, hvor du arbejder i projektgrupper. Du og dine medstuderende har selv ansvaret for at planlægge og gennemføre projektet – til rette tid. Projektoplæggene kommer som regel fra virksomheder, og vi lægger vægt på, at du løser problemstillinger fra "det virkelige liv".
Se hvad de studerende fortæller om studiet.

Alsidige karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Som civilingeniør i Robotteknologi kan du fx få job i robotbranchen, flybranchen, udvikle mobiltelefoner, webapplikationer, droner eller sikkerhedssystemer.

Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d. grad. For færdiguddannede civilingeniører er der også den mulighed at tage en erhvervsforskeruddannelse, som sker i et tæt samarbejde med en virksomhed, hvor du vil være ansat.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 11.02.2021