Skip to main content

Supplering på Robotteknologi

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, kan du muligvis blive optaget, mod at du følger et eller flere suppleringsfag. Supplering kan enten ske før eller efter studiestart.

Hvis du mangler ét fag

Hvis du mangler et enkelt fag på maksimum 5 ECTS for at opfylde uddannelsens adgangskrav, kan du blive optaget på betingelse af, at du følger et relevant fag på bachelorniveau sideløbende med første semester af kandidaten. I den sammenhæng gælder følgende betingelser:

  • Du skal bestå suppleringsfaget senest d. 1. marts, altså seks måneder efter studiestart. Det betyder, at du kun har to eksamensforsøg i suppleringsfaget.
  • Du kan kun optages betinget af supplering, hvis SDU udbyder et relevant kursus i efterårssemestret.
  • Du skal betale for suppleringskurset. Prisen svarer til takstgruppe 3 på SDU’s tompladsordning

For at blive optaget med betingelse om, at du følger supplering efter studiestart, skal du blot søge almindelig optagelse på uddannelsen.

Sidst opdateret: 03.05.2021