Skip to main content

Kompetenceprofil

Efter afsluttet uddannelse skal kandidaten i psykologi kunne:

  • tilegne sig og bruge viden, baseret på højeste internationale forskning, om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger indenfor anvendt psykologi.
  • tage ansvar for, analysere og reflektere over egen læring og selvstændigt kunne planlægge og gennemføre læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger indenfor anvendt psykologi.
  • forstå, forholde sig kritisk og diskutere komplekse professionelle og videnskabelige problemstillinger indenfor anvendt psykologi.
  • identificere og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion og videnskabelig evidens herom.
  • alene og i samarbejde med andre generere hypoteser, forskningsspørgsmål og designe en undersøgelse, der eventuelt kunne generere ny viden om eller løsningsmodeller overfor problemstillinger indenfor anvendt psykologi.
  • mestre anvendelsen og vurdere relevansen af forskellige dataindsamlingsmetoder indenfor anvendt psykologi.
  • analysere komplekse data fra anvendt psykologi med anvendelse af kvantitative eller kvalitative metoder.
  • kritisk vurdere og diskutere psykologiske undersøgelsesresultater med både fagfæller og ikke-specialister.
  • mestre anvendelsen og vurdere relevansen af forskellige videnskabelige metoder, redskaber, generelle færdigheder og analyse- og løsningsmodeller, der knytter sig til beskæftigelse indenfor anvendt psykologi.
  • under vejledning, alene og i samarbejde med andre, udføre en selvstændig empirisk opgave indenfor anvendt psykologi.

Sidst opdateret: 01.04.2019