Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Foto af Mette Krull

Kandidatuddannelsen, der tager to år, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Uddannelsens opbygning

Optag med start til september 2021

Produktudvikling og Innovation med afsæt i ny forskning

På uddannelsen kan du specialisere dig videre i Produktudvikling og Innovation med en base i ny forskning inden for design, innovation og teknologisk udvikling med fokus på f.eks. nye bæredygtige materialer, som kan ændre på vores måde at fremstille produkter på og bidrage til en mere bæredygtig udvikling ved at indtænke den cirkulær økonomi allerede i den tidlige fase af innovation.

På overbygningen beskæftiger vi os også med hvordan nye teknologier f.eks. de digitale teknologier og industri 4.0 ændrer på vores måde at tænke produkter og yde service på, idet de åbner op for nye forretningsmodeller.

En markedsorienteret civilingeniør

Uddannelsens tværfaglighed sikrer, at du bliver en markedsorienteret civilingeniør, som er i stand til at håndtere mange forskellige fremtidige typer af produkter, hvor teknologi, innovation og viden om brugerne og markedet kombineres – det kunne for eksempel være avancerede husholdningsprodukter, nye sportsprodukter eller robotter med UV-lys, som derved dræber bakterier på vores hospitaler.

Kompetencer der åbner døre

Din brede vifte af kompetencer og din evne til at foretage bruger- og teknologianalyser giver dig mulighed for at finde beskæftigelse i alle sektorer. Du kan arbejde som designer og udvikler på nye teknologier og produkter, som projektleder, som tech-scout, forretningsudvikler, konsulent for innovation og idéudvikling, markedsansvarlig i større teknologi-tunge virksomhed eller du kan blive iværksætter og etablere din egen virksomhed.


Studieordning

Se studieordningen for civilingeniøruddannelsen i PDI (Kandidat)

Læs mere

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 01.06.2021