Skip to main content

Kompetenceprofil

Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer 
En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af dygtige og engagerede undervisere og har gode, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, bl.a. hvis du vælger at studere eller arbejde i udlandet.

Du kan 

 • løse konkrete problemer alene eller sammen med andre
 • lede et projekt fra start til slut
 • arbejde selvstændigt og i teams
 • definere, formulere og analysere en problemstilling.

Du er 

 • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse.

Særlige kompetencer
For dig som civilingeniør i PDI gælder, at du:

 • er ekspert i processen for produktudvikling – lige fra behovsanalyse, prototype, produktdesign og koncept til markedsværdi og kommercialisering
 • kan søsætte egne og andres ideer, så du både kan stå i spidsen for udvikling af nye virksomheder og arbejde med innovation og udvikling i større og mellem virksomheder
 • har kendskab til regler for etablering af virksomheder og standardiseringer inden for givne produktområder
 • kender målgruppernes behov og kan gennemføre markedsanalyse som fx fokusgruppeundersøgelser, forbrugeranalyse og brugerdrevet innovation
 • er vant til at bruge de nyeste teorier og projektmodeller om transformation, forandring og innovationsprocesser
 • er trænet i nye metoder inden for cirkulær ressourcebrug i bæredygtig produktudvikling og ansvarlig produktion

Civilingeniøruddannelsen kvalificerer dig også til at søge om og påbegynde et ph.d.-forløb.


Læs mere om studieordning og fag.

 

 

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 22.03.2021