Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

PDI er en tværfaglig uddannelse med fokus på, hvordan teknologi og samfundsvidenskab spiller sammen med den verden, der omgiver os. Uddannelsen gør dig til en idé- og produktudvikler med både et ben i den teknisk-ingeniøfaglige verden og et andet i forretnings- og management processer. Som studerende får du en grundlæggende viden om udvikling af produkter og processer - i bæredygtige løsninger og materialevalg og med mulighed for at specialisere via valgfag i mere digitale færdigheder, mere miljøfokus eller i sundhedsinnovation eller i entreprenør og forretningsudvikling.

Kandidatdelen integrerer refleksiv praksis og analytiske kompetencer i design teknologiske og ledelseskurser i produktudvikling og innovation.

Tværgående udvikling og optimering kompetencer

Som civilingeniør i Product Development and Innovation lærer du at udvikle på eksisterende praksisser – på tværs af organisationers forskellige faglige enheder. Du kan både drive udviklingsprojekter som er produktorienteret, integrerer ny teknologi i udviklingsprocesser såsom rapid prototyping, brug af 3D scan og print og vurderer produkters miljømæssige valg i værdikæden. Vi prioriterer den nysgerrige og udforskende analytiske tilgang, som er primært ingeniørvidenskabelig i design teknologi og innovation kombineret med forretningsforståelse og projektledelse.

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du får mulighed for at vælge et forskningsbaseret projekt, hvor du arbejder sammen med et forskerteam om at løse samfundsrelevante problemstillinger inden for din specialisering, eller du kan udvikle din egen forretningsidé under vejledning af et tværfagligt supervisor team. Her får du mulighed for at afprøve din forretningsplan i forhold til andre iværksættere samt eksterne investorer og interessenter.

Alsidige karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og internationalt. Som civilingeniør i PDI kan du fx planlægge og gennemføre innovationsprocesser, få job som tech scout, som projekt- eller teamleder i en design eller udviklingsafdeling, i en teknologidrevet organisation eller som forandringsagent, eller som global produktudvikler i dansk eller international virksomhed.

Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d. grad. For færdiguddannede civilingeniører er der også den mulighed at tage en erhvervsforskeruddannelse, som sker i et tæt samarbejde med private virksomheder eller større offentlige organisationer.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 11.02.2021