Skip to main content

Kompetenceprofil

Faglige kompetencer:

Den studerende skal kunne

 • demonstrere et bredt teoretisk vidensfundament på basis af nyere forskning inden for pædagogik, viden og læring
 • forholde sig kritisk reflekterende til den særlige kobling mellem teori og praksis, der karakteriserer pædagogiske vidensformer
 • forholde sig selvstændigt diskuterende og vurderende til feltets teorier og metoder
 • forbinde analyse og refleksion i tilgangen til pædagogisk teori og praksis
 • demonstrere indsigt i det pædagogiske forskningsfelt og i forlængelse heraf forholde sig kritisk vurderende til teori- og metodespørgsmål i relation til pædagogisk forskning og udvikling. 

Intellektuelle kompetencer:

Den studerende skal kunne

 • formulere og analysere pædagogiske problemstillinger selvstændigt, systematisk og kritisk gennem anvendelse af videnskabelig metode
 • kommunikere om pædagogiske problemstillinger både med specialister, praktikere og udenforstående
 • reflektere lærings- og udviklingsstrategier som en del af sin faglighed
 • selvstændigt fortsætte egen kompetenceudvikling og specialisering. 

Praktiske kompetencer:

Den studerende skal kunne

 • gennemskue og håndtere komplicerede problemer i relation til undersøgelse og udvikling af det pædagogiske praksisfelt
 • anvende teorier om læring og interkulturel dialog i refleksion over egen praksis.

Sidst opdateret: 26.02.2018