Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Både i uddannelsessektoren, i sundhedssektoren, i den sociale sektor og i dele af den private sektor er der et stigende behov for at arbejde kvalificeret og reflekteret med pædagogik, læring og viden.

I den offentlige sektor afspejles behovet f.eks. i de stigende krav til målrettethed i den pædagogiske praksis, hvor der i stigende grad er fokus på dokumentation, evaluering og pædagogisk ledelse og udvikling

I den private sektor gør stigningen i virksomhedernes vidensniveau såvel regionalt som nationalt det ligeledes stadig mere vigtigt at have medarbejdere med dybtgående pædagogisk og læringsmæssig indsigt, som er i stand til at arbejde målrettet med at videreudvikle medarbejdernes kompetencer.
 
I en situation med konkurrence om arbejdskraften, vil det således være af afgørende betydning, at virksomhederne har medarbejdere, der bedst muligt formår at optimere, understøtte og udnytte de medarbejderkompetencer, som virksomhederne råder over.

Sidst opdateret: 26.02.2018