Skip to main content

Kompetenceprofil

Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer
En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af dygtige og engagerede undervisere og har gode, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, bl.a. hvis du vælger at studere eller arbejde i udlandet. 

Du kan

  • arbejde tværfagligt i en problembaseret og projektorienteret dansk eller international organisation
  • anvende dine færdigheder inden for analytisk arbejde og kompleks problemløsning i en tværfaglig, international og samfundsmæssig kontekst
  • arbejde selvstændigt og i teams 
  • definere, formulere og analysere en kompleks problemstilling

Du er

  • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse.

Med en civilingeniøruddannelse i Miljøteknologi får du en række tekniske og personlige kompetencer, der er nødvendige for at opfylde de forventninger, der er på arbejdsmarkedet.

Specifikke kompetencer
Udover de generelle kompetencer bliver du som studerende uddannet til at løse komplekse tekniske problemer, designe og implementere komplekse teknologiske produkter og systemer i en samfundsmæssig kontekst.
Som civilingeniør i Miljøteknologi betyder det, at du skal:

  • kunne udvikle, designe, planlægge, modificere og optimere miljøtekniske procesanlæg – i forhold til især affaldssortering og behandling af anlæg samt industrielle renseanlæg
  • klarlægge og optimere produkter, processer og produktion baseret på de særlige ressource- og miljøhensyn
  • være i stand til at udføre rådgivning og konsulentbistand, fordi du har særlige kompetencer inden for uddannelsesområdet: System analyse (Livcyklusanalyse (LCA)), Energisystemanalyse Renere Teknologi, i relation til produkter/processer, Affaldsudnyttelse og planlægning samt optimering af ressourceudnyttelse i samfundet.

En kandidatgrad i Miljøteknologi kvalificerer dig til at søge om og påbegynde et ph.d.-forløb.


Læs mere om studieordning og fag.

 

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 22.03.2021