Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Du bliver miljøekspert, når det gælder arbejdet med at skabe nye og mere bæredygtige løsninger inden for industri, konsulentvirksomhed, ved myndigheder eller videns- og forskningsinstitutioner. 

Læs mere om uddannelsens opbygning og de fagområder miljøingeniøren beskæftiger sig med eller mød forskere og undervisere i miljøteknologi.

De tre centrale discipliner inden for miljøteknologi

Disse tre hoveddiscipliner er en integreret del af studiet: 

1. Bæredygtighed: Fokuserer på globale miljøudfordringer samt at designe produkter og processer med miljøperspektiv, strategier for at nedsætte miljøpåvirkninger og mindske ressourceforbruget. 

2. Miljøteknologi: Strategier og teknologier til at håndtere og behandle industrispildevand og affald. 

3. Miljøeffektivteknologi: Metoder og værktøjer til at analysere miljøpåvirkningen fra teknologier, systemer, produkter og processer til at skabe miljø- og ressource-effektive løsninger på alle niveauer.

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø, hvor du arbejder i projektgrupper. Du og dine medstuderende er selv ansvarlige for planlægning og gennemførelse af projektet – til rette tid. Normalt modtager vi projektoplæg fra virksomheder og lægger vægt på, at de problemer, I løser er problemstillinger fra den ”virkelige verden”. 

Se hvad de studerende selv fortæller om studiet

Alsidige karrieremuligheder

Med en kandidatgrad i Miljøteknologi vil du have en lang række jobmuligheder - i Danmark såvel som i udlandet. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde som fx konsulent inden for miljøspørgsmål og affaldshåndtering. 
Det er også muligt at fortsætte på et treårigt forskningsprogram, som vil føre til en ph.d.-grad. En anden mulighed er at studere en erhvervs-ph.d., der gennemføres i tæt samarbejde med en virksomhed, hvor du er ansat. 
Dimittender, der har gennemført denne kandidatuddannelse, får titlen Cand.Polyt i Miljøteknologi.

Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Hvordan kan du opfylde vores studiekrav, mens du er væk?

Vi opfordrer alle ingeniørstuderende til at læse mindst ét semester i udlandet. Netop derfor er vi meget fleksible omkring studieplaner for studerende, der ønsker at læse i udlandet, fordi vi netop opfordrer de studerende til at rejse ud. Det betyder, at vi er fleksible i forhold til at godkende kurser på andre universiteter svarende til de kurser, vi kræver.Mere information om studier i udlandet SDU har bilaterale udvekslingsaftaler med mange andre universiteter i hele verden for at gøre det lettere for dig. Antallet af disponible universiteter er stadigt voksende. 
Du kan læse mere om potentielle studiemuligheder i udlandet og partneruniversiteter her.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 11.02.2021