Skip to main content

Finder de bedste løsninger for miljøet

- På studiet arbejder vi målrettet med såkaldte livscyklusanalyser. Det er et redskab til at give en samlet vurdering af, hvor meget og hvordan et produkt eller proces påvirker miljøet – lige fra udvikling og produktion af produktet til selve forbruget og bortskaffelse, siger Peter Martin Skov Hansen, der læser Miljøteknologi på 10. semester.


Ofte ser man på, hvordan et produkt påvirker i forhold til CO2, men det kan i princippet være mange forskellige ting, man undersøger.

- Jeg synes, at det er utrolig spændende, fordi man får et super redskab til at støtte beslutninger om, hvad vi skal investere i. Man kan fx se på, hvad en elbil og benzinbil indeholder af enkeltdele, hvad forbruger af energi og koster i afskaffelse. Analysen er kompliceret og inddrager virkelig mange aspekter, siger han.

Fyn fri for fossile brændstoffer
Sammen med specialekammeraten, Julie, undersøger Peter, hvordan Fyn kan blive fossilfri.

- Det er en udfordring, når man ikke kan bruge naturgas og kul, så derfor ser vi på alternative løsninger. Vores udgangspunkt er, at vi ønsker mere vind ind i energisystemet, så derfor undersøger vi energiformer, der kan supplere vindenergien såsom biogas. Det kigger bl.a. på den optimale anlægsstørrelse og på, hvor meget biomasse, der er tilgængeligt på Fyn, da biomassen kan laves om til biogas med naturgaskvalitet, siger Peter og fortsætter:

- Det er et super spændende speciale, fordi det er så relevant: Det er udfordringer, som samfundet står over for lige nu. Faktisk kører kommunerne på Fyn sideløbende et projekt, der arbejder på at gøre Fyn fossilfri. Det betyder, at vi har fået adgang til en masse aktuelle data og viden.

Projekt med affald
Gennem studietiden har Peter arbejdet med forskellige konkrete projekter:

- I et projekt kiggede vi på Odenses affaldsforbrænding og undersøgte, hvordan man kan omdanne den organiske del af affaldet til biogas i stedet for blot at brænde det. Her havde vi særligt fokus på, hvordan affaldet indsamles og sorteres – både hos forbrugerne og på genbrugsstationerne. Samtidig skulle vi tage højde for de økonomiske aspekter. Tanken er en miljømæssigt god ide, som også stemmer overens med de politiske strømninger.

Job som rådgivende ingeniør
Peter håber på et job som konsulent i et rådgivende ingeniørfirma:

- Jeg vil gerne rådgive offentlige og private virksomheder i forhold til, hvilke investeringer, der er bedst set i et miljømæssigt perspektiv. Alternativt kunne det være rigtig spændende med at tage ph.d., så nu må vi se, hvad fremtiden bringer?

Fakta

Uddannelsen tager 2 år og bygger oven på en bachelor i Kemiteknologi eller anden relevant bachelor.