Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Mellemøststudier er en to-årig uddannelse på kandidatniveau.

Mellemøststudier har sit udgangspunkt i et historisk og politisk perspektiv, men fremmer en tværfaglig tilgang til Mellemøststudier. Dette betyder, at regionen vil blive illustreret og analyseret ud fra forskellige akademiske tilgange.

Uddannelsen er designet således, at de enkelte moduler kan tages uafhængigt og således indgå i andre uddannelser. Se uddannelsens forløb

Uddannelsen indeholder et praktikophold (projektorienteret forløb) ved en virksomhed, organisation eller lignende enten i Mellemøsten eller ved virksomheder andre steder, som har forbindelser til Mellemøsten.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Mellemøststudier

læs her

Studieordning

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Mellemøststudier. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her