Kompetenceprofil

Fagspecifikke kompetencemål:
Du vil:

  • have en bred, solid viden om det moderne Mellemøsten inden for moderne historie, kultur og samfundsforhold.
  • have et sikkert teoretisk og metodisk fundament inden for nyere historie, samfunds og kulturanalyse med særligt fokus på Mellemøst-forskningens faghistorie
  • være i stand til selvstændigt og videnskabeligt at udarbejde og besvare akademiske problemstillinger med relation til Mellemøsten
  • være i stand til at besvare projektopgaver og formidlingsopgaver vedr. Mellemøsten på videnskabeligt grundlag og præsentere disse for relevante samarbejdspartnere

Intellektuelle kompetencemål:
Du vil:

  • kunne arbejde og tænke kritisk og refleksivt med forskningsmæssige problemstillinger inden for de relevante discipliner
  • selvstændigt kunne formulere og præsentere viden og perspektiver på det moderne Mellemøsten

Praktiske kompetencemål:
Du vil:

  • konkret kunne indgå i forsknings- og formidlingsmæssigt teamarbejde omkring Mellemøsten
  • konkret kunne bidrage til informations-, planlægnings- og udviklingsarbejde for organisationer, institutioner og virksomheder, som arbejder med Mellemøsten på baggrund af en solid viden om området

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies