Skip to main content

Kompetenceprofil

Fagspecifikke kompetencemål:
Du vil:

  • have en bred, solid viden om det moderne Mellemøsten inden for moderne historie, kultur og samfundsforhold.
  • have et sikkert teoretisk og metodisk fundament inden for nyere historie, samfunds og kulturanalyse med særligt fokus på Mellemøst-forskningens faghistorie
  • være i stand til selvstændigt og videnskabeligt at udarbejde og besvare akademiske problemstillinger med relation til Mellemøsten
  • være i stand til at besvare projektopgaver og formidlingsopgaver vedr. Mellemøsten på videnskabeligt grundlag og præsentere disse for relevante samarbejdspartnere

Intellektuelle kompetencemål:
Du vil:

  • kunne arbejde og tænke kritisk og refleksivt med forskningsmæssige problemstillinger inden for de relevante discipliner
  • selvstændigt kunne formulere og præsentere viden og perspektiver på det moderne Mellemøsten

Praktiske kompetencemål:
Du vil:

  • konkret kunne indgå i forsknings- og formidlingsmæssigt teamarbejde omkring Mellemøsten
  • konkret kunne bidrage til informations-, planlægnings- og udviklingsarbejde for organisationer, institutioner og virksomheder, som arbejder med Mellemøsten på baggrund af en solid viden om området