Skip to main content

Dit studievalg

Hvordan forstår vi Mellemøsten? Det er det helt overordnede spørgsmål på uddannelsen i Mellemøststudier. Hvordan skal vi forstå de moderne mellemøstlige stater i regionen og i relation til resten af verden? Hvilken rolle spiller historie, religion og kultur, og hvad med økonomi og adgang til naturressourcer?

Bredt og grundigt kendskab

Mellemøststudier giver dig et solidt kendskab til den mellemøstlige region. Uddannelsen ser på det aktuelle Mellemøsten i et politologisk, sociologisk, antropologisk, historisk og kulturanalytisk perspektiv.

De fag vi udbyder, kan du læse mere om i fagbeskrivelserne

Al undervisning foregår på engelsk, og den foregår dels som forelæsninger dels som holdundervisning, studenteroplæg og diskussioner.

Der bliver også tid til særlig fordybelse i selvvalgte emner samt et praktikophold ved et firma, en organisation eller en politisk eller administrativ enhed i Mellemøsten.

Du sørger selv for en praktikplads, og du kan medbringe din SU. Du kan også søge om tilskud fra en særlig pulje vedrørende udlandsophold.

Studieforløb

Mellemøststudier udbydes som en 2-årig kandidatuddannelse. For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet en bacheloruddannelse i et andet fag. 

Du kan også læse Mellemøststudier som fagligt afgrænsede moduler, der kan indgå i andre uddannelser.