Skip to main content

Adgangskrav

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Mellemøststudier skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Historie
 • Engelsk
 • Religion
 • Fransk
 • Journalistik
 • Fotojournalistik 
 • Etnografi
 • Antropologi
 • Geografi
 • Negot
 • Filosofi
 • Statskundskab

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en beslægtet bacheloruddannelse. Når du har søgt, vil studienævnet vurdere din bacheloruddannelse, der som minimum skal indeholde 60 ECTS fordelt på følgende hovedområder:

 1. Historie og samfundsforhold – herunder emner som antropologi, samfundsforhold (herunder komparativ samfundsbeskrivelse), historisk analyse, international politik og international økonomi samt politologi og politiske strukturer.
 2. Kultur – herunder emner som litteratur, kulturhistorie, interkulturelle forhold, kulturanalyse og medier.

Du skal minimum have bestået 10 ECTS inden for hvert af områderne. BA-projektet kan også tælle med, hvis det falder inden for et af områderne.

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber, med mindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse.

Se krav til sprogkundskaber

Varsling af nyt sprogkrav fra september 2021

Hvis du bliver optaget på kandidat i Mellemøststudier fra september 2021 eller senere, skal du have bestået Engelsk A. 

 

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen. Du skal vedhæfte en motiveret ansøgning skrevet på engelsk. Vi opfordrer dig til at dokumentere relevant viden inden for kandidatuddannelsens område.

Kriterierne vægter 50 % hver.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS