Kompetenceprofil


  • At den studerende erhverver sig den viden, der er nødvendig for at kunne forebygge, diagnosticere og behandle almindeligt forekommende sygdomme og livstruende tilstande.
  • At den studerende erhverver sig basale kommunikative og andre kliniske færdigheder.
  • At den studerende trænes i analytisk, kritisk tænkning og derigennem stimuleres til livslang læring.
  • At den studerendes bevidsthed om personligt ansvar, holdning og adfærd i forhold til patienter, kolleger og samfund styrkes.